Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili sözlere geçmeden önce kısaca eğitimi nedir anlatmaya çalışalım.Toplumun değer yargıları ile bilgi ve beceri birikimini yeni kuşaklara aktarılması olarak tanımlanan eğitim, bu amaca uygun olarak okullara ve benzer kurumlara ihtiyaç durmaktadır. Bu sayede eğitim kuşaktan kuşağa sürdürülebilir bir etkinliğe dönüşür.

Geniş anlamda eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ye kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir. Bütün toplumlarda eğitimin amacı, yeni kuşaklara bir kültür birikimini aktarmak, gençlerin davranışını yetişkinlerin hayat tarzı yönünde biçimlendirerek, onları gelecekteki toplumsal rollerine doğru yöneltmektir.Bu yazımızda Eğitim ile ilgili sözleri sizinle paylaşmaya çalışacağız.Alak Süresi ilk 5 ayet ( kuranın inen ilk ayetleri dir.)

  • Oku  ! Yaratan Rabbinin Adı İle Oku ! 
  • O İnsanı Alaktan (bir yere bir noktadan bağlı olan şeyden, döllenmiş hücreden, embriyodan) yarattı
  • Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!
  • Kalem ile öğreten de,
  • O, insana bilmediği şeyleri öğretti.


Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. Hz. Muhammed (sav)

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein 

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. Ali

Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir. Ruffini 

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. Mann

İlköğretim kalkınmanın temel taşıdır. Kemal Atatürk

Öğrenmek pahalıdır, ama bilmemek cok daha pahalı. H.Clausen 

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? 
Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Baraughav 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. AtatürkÖğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir. Richard Bach

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. A. North Whitehead

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Diyojen

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein 

Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini? Konfüçyüs

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. Albert Schweitzer

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Bernard Shaw

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. Francis Bacon

Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır. Aristotales


Bir okul açmak, bir cezaevi kapatmaktır. Danton

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar, Emerson

Her kötülük bilgisizlikten doğar. H.G. Wels

Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. Bishop
Creighton Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. Claude Bernard 

Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır. P.Peacut

İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Galileo 
Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayılıyorsa, bilin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır. 
Lord Halifax 

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes 

Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. M.Gandhi

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles 

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles 

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Bernard Shaw

Cesaret ve hazzı yitiren eğitim, beş para etmez. PestalozziDünyada yapılması güç olan üç iş vardır: Çelik, elmas ve insan ruhunu işlemek. Franklin

Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir. Louis Pasteur 

Coleridge İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar, Cervantes

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma!

Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku! Francis Bacon

Hakiki öğrenci, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır. Goethe

Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. Bishop

Creighton Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır. 

P.Peacut Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. Franz Kafka

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. Calvin

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

Öğrenmek amacıyla bakmazsanız öğrenemezsiniz. Gellius

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Erich Fromm

Bilgine her gün yeni bir şey katamıyorsan, gün geçtikçe azalır. Çin atasözü 

Kalem kılıçtan keskindir. Seneca 

Eğitim, ana kucağından başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.
H. Ballov

Bir ülke halkının eğitimi, sokaktaki davranışlarından belli olur. E. De Amıcıs

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel

Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir. Louis Pasteur

Eğitimin amacı, kafayı bir rezervuara çevirmek değil, onu canlı bir çeşme haline sokmak olmalıdır. Yalnız içeriye pompalanmakla dolan bir kafa, dışarıya pompalamakla derhal boşalabilir. M. Mason

Okumasını biliyorsan, her insanın bir kitap okuduğunu görebilirsin. William E. Channing 

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang 

Hiç solmayacak bir ağaç tanıdım: Kitap? Herrick 

En güzel öğüt örnek olmaktır. Malcolm X 

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson 

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. François de La Rochefaucauld 

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. Galiani 

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Galileo Galilei 

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. General George Patton

Elinden gelirse insanları eğit. gelmezse onlara katlan. M. Aurellius 

Eğri ağaçlar, bahçıvan eline muhtaçtır. Çin atasözü 

Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinimidir. Danton

Ana baba iyi eğitim almışlarsa çocuklar da görgülü olur. Goethe

Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. Voltaire

Eğitimin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir. Eflatun

Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir. Joseph Jaubert 

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevketmek kolay,sürüklemek güçtür;idare etmek kolay,köleleştirmek imkansızdır. L.Broughan 

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. Paul Richer 

Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Kurnaz insanlar, okumayı küçümser, basit insanlar saygı duyar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Bacon 

Yaşayan insanların zekası, ölmüş insanlarla en iyi biçimde kitaplar vasıtasıyla temas eder. Bovee Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatlari en güzel saatlerle değiştirmektir. Montesquieu

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann 

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams 

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. Herbert Spencer 

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon 

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. Immanuel Kant 

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Helen Keller 

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. 
Huang-Çe 

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner 

Çocuğa söz verilen şey mutlaka yerine getirilmelidir. Yoksa yalan söylemeyi öğrenir. Talmud

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez. La Gou 

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır Lord Byron 

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlernin eseridir. Louis Bromfield 

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. Mark Twain

Yorumlar