fidel castro sözleri

Marksist Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin önderi olan Fidel Alejandro Castro Ruz sözleri ne geçmeden  önce Castro'ru kısaca tanımak gerekirse;13 Ağustos 1926, Mayari doğdu, 25 Kasım 2016 da öldü. Devrim sonrasında, 1959-76 arasında Küba başbakanlığı, 1976-2008 arasında da Küba devlet başkanlığı yaptı. 1961 ile 2011 yılları arasında da Küba Komünist Partisi 1.Sekreterliği görevini yaptı. Uluslararası alanda ise 1979-1983 ve 2006-2008 yılları arasında Bağlantısızlar Hareketi Genel Sekreterliğini yaptı.

Küba devrimi, 26 Temmuz Hareketiyle birlikte kovulan Fulgencio Batista rejimi yerine Fidel Castro önderliğinde yeni bir Küba hükümeti kurulması. Süreç 26 Temmuz 1953 Moncada Kışlası isyanıyla başladı.1 Ocak 1959'da Batista'nın kovulması ve Santa Clara, Santiago de Cuba şehirlerinin Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro liderliğindeki isyancılar tarafından ele geçirilmesiyle son bulur. "Küba devrimi" terimi, aynı zamanda kısaca Batista'nın devrilmesi ve sosyalist ilkelerin yeni Küba Hükümeti tarafından uygulanmasını da anlatmaktadır.


Genel tarihe geçen fidel castro sözleri başlığı antında sıralayabileceğimiz cümlelere;

ABD ve AB destekli Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Sizin oradaki PKK öncülüğünde süren Kürt hareketi, ABD’li Yankee’nin petrol bekçisidir. FİDEL CASTRO


Beni suçlayabilirsiniz, sorun değil: Tarih beni aklayacaktır.

Bir katiIin, bir hırsızın başbakan oIduğu bir cumhuriyette, dürüst kişiIerin yerinin ya mezar, ya cezaevi oIduğunu anIayabiImek zor bir şey oImasa gerek.

Devrim hareketine 82 kişiyle başladım. Eğer bunu tekrar yapmak zorunda kalsaydım yanıma 10 ya da 15 sadık insan alırdım. Eğer sadıksanız ve hareket planınız varsa ne kadar küçük olduğunuzun hiçbir önemi yoktur.

Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorundadır?

Castro, Amerikan "The Atlantic" dergisi muhabiri Jeffrey Goldberg’in "Küba’nın ekonomik modelinin, hala diğer ülkelere ihraç edilebilir olduğunu düşünüyor musunuz?" Sorusuna;"Küba modeli artık bizim için bile işlerliğe sahip değil" 


Bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk'ün yaptıklarını başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk'tür.

Eğer büyük kitIeIeri ikna edebiImişse, fikirIer siIahIara ihtiyaç duymaz. 

Bizler çoğu kez insan hakları üzerine konuşuyoruz. Ama aynı zamanda insanların hakları üzerine de konuşmalıyız. Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorunda? Diğerleri 70 yıl yaşasın diye neden bazı insanlar 35 yıl yaşamak zorunda?Diğerleri müthiş derecede zengin olsun diye neden bazıları berbat bir şekilde yoksul olmak zorunda? Ben, bir parça ekmeğe bile sahip olamayan dünya çocuklarının adına konuşuyorum.

Ben bir marksist Ieninistim ve yaşamımın son anına kadar da böyIe kaIacağım.

İşçi sınıfı yaratıcı sınıftır. İşçi sınıfı bir ülkede maddi refahın gerektirdiği her şeyi üretir, iktidar işçi sınıfının elinde olmadığı sürece, işçi sınıfı, iktidarın sömürücü toprak sahiplerinin, haksız kazanç sağlayanların, tekellerin, yerli ve yabancı çıkar gruplarının elinde kalmasına izin verdikçe, silahlar işçi sınıfının değil de, çıkar gruplarına hizmet edenlerin elinde oldukça, bu çıkar gruplarının ziyafet sofralarından dökülmesine göz yumduğu kırıntılar ne denli çok olursa olsun, işçi sınıfı yoksul bir hayat sürmeye zorlanacaktır.

Devrim için savaşmayana komünist denmez. 

Dilenciye verilen bir ekmek yardımseverlik değildir. Asıl yardımseverlik, siz de dilenci kadar açken onunla paylaşılan ekmektir.

İsterse Amerika'ya seçimler için bir gözlemci gönderelim.

Fidel Castro Resimleri

Yorumlar